Технологичен център

Технологичният център на Jilin Yuantong Mineral Co., Ltd. сега има 42 служители и има 18 професионални техници, които се занимават с разработването и изследването на диатомитна пръст, и разполага с над 20 комплекта усъвършенствани инструменти за специални тестове за диатомит у нас и в чужбина . Елементите за изпитване включват: Съдържание на кристален силиций в диатомитни земни продукти, химичен състав като SiO2, A12O3, Fe2O3, TiO2; разпределение на частиците, белота, пропускливост, влажна плътност, остатъци от пресяване, олово, арсен и други следи от тежки метални елементи, необходими за безопасността на храните, разтворими железни йони, разтворими алуминиеви йони, PH стойност и други елементи, които трябва да бъдат тествани.

Понастоящем центърът е единственият „корпоративен технологичен център на провинция Дзилин“ за местни компании за добив и преработка на диатомит в Китай.

Центърът е осъществил техническо сътрудничество с редица известни колежи и изследователски институти в Китай. Редица постижения в научните изследвания са превърнати в огромна печалба за компанията. Продуктите са изпълнили редица приложения на диатомит в Китай.