Сертификати


Лиценз за производство на храни


Лиценз за производство на храни


лиценз за добив на жилин


ISO 4001


ISO 9001


ISO 22000


Jilin Yuan Tong Mineral Co., Ltd Hala сертификат


Jilin Yuan Tong Mineral Co., Ltd Hala сертификат


кошер